Plaats in de organisatie

 • Legt verantwoording af aan de Managing Director
 • Geeft leiding aan twee medewerkers Compliance

1. Taken

Algemeen:

 • Vorm geven aan, ontwikkelen en uitvoering geven aan de compliance functie in de organisatie
 • Verder ontwikkelen en toepassen van het 3 lines of defense model in de organisatie
 • Verder ontwikkelen en toepassen van een risico management model in de organisatie
 • Adviseren van de Directie in zaken aangaande Risk & Compliance management
 • Leiding geven aan de Risk & Compliance afdeling
 • Lid van de Commissie Cliënt Acceptatie (CCA)
 • Beleid maken en interne procedures opstellen op gebied van Risk & Compliance Management in lijn met geldende regelgeving en richtlijnen van de relevante toezichthouders
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een monitoring en handhavingsfunctie in de organisatie zodanig dat Cliënt Acceptatie & Dienstverleningsdossiers, procedures en processen voldoen aan de wet- en regelgeving en het interne beleid
 • Signaleren en implementeren in de organisatie via processen en procedures van de ontwikkelingen op juridisch, risico en compliance gebied en andere relevante aandachtsgebieden
 • Stimuleren van een goede teamgeest in de Risk & Compliance afdeling en de Directie

Specifiek:

 • Vertegenwoordigen van Pan-Invest B.V. naar buiten toe daarbij inbegrepen toezichthouders, belangenorganisaties en andere relevante organisaties in het maatschappelijk veld
 • Leiden en coachen van de eigen afdeling
 • Beoordelen en bewaken van integriteitsrisico’s in de organisatie
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een effectief en efficiënt cliëntacceptatie- proces en uitvoering in de organisatie door beleidsvorming, monitoring en verbeteringstrajecten
 • Verantwoordelijkheid voor de volledigheid en het up to date houden van het Procedurehandboek voor zover dit de Risk & Compliance functie betreft
 • Monitoren van de toepassing van het Procedurehandboek binnen de organisatie
 • Monitoren van de betalingen (inbegrepen het opstellen en bijwerken van transactieprofielen) van clientvennootschappen
 • Werkplanning van eigen activiteiten en het Risk & Compliance team conform een door de Directie goedgekeurd Jaarplan
 • Autoriseren van uren
 • Hebben van een actieve rol in Directieoverleg en overig intern overleg
 • Houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Opzetten, uitvoeren en monitoren van de permanente educatie van de organisatie op het gebied van Compliance & Risk Management
 • (Coördineren van) het geven van trainingen op het gebied van Compliance & Risk Management

2. bevoegdheden

 • Geeft adviezen aan de Directie omtrent het accepteren c.q. afwijzen van nieuwe cliënten, de interne organisatie, aanname en ontslag van medewerkers
 • Vertegenwoordigen van de organisatie richting toezichthouders, belangenorganisaties en andere relevante organisatie in het maatschappelijk veld
 • Geven van adviezen aan de Directie m.b.t. beleid van de organisatie
 • Selecteren, contracteren, onderhouden van relaties, in overleg met de Managing Director, met externe adviseurs op het gebied van Risk & Compliance
 • Toegang tot alle interne dossiers, klantendossiers, documenten en data die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de taken
 • Signaleren, melden bij bevoegde autoriteiten en (remediatie) beleid voorstellen inzake incidenten in de organisatie, in klantdossiers of bij relaties van de organisatie en klanten

3. Verantwoordelijkheden

 • Het goed functioneren van de Compliance & Risk Management afdeling
 • Conform de eisen van de wet, toezichthoudende instanties en de organisatie zorgdragen voor de naleving en het up to date houden van interne procedures
 • Beoordelen en bewaken van integriteitsrisico’s
 • Zorg dragen dat de gegeven taken (vaktechnisch) goed onderbouwd, tijdig, adequaat en correct worden uitgevoerd

4. Profiel

 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring
 • HBO of Universitaire opleiding gerelateerd aan Compliance & Risk. Indien een andere opleiding is gevolgd aantoonbare kennis van Compliance & Risk op het gewenste niveau
 • Stevig profiel, goede communicator
 • Goede kennis van het Nederlands en het Engels
 • Teamplayer

5. Wat wij bieden

 • Marktconform salaris met 13e maand en bonusregeling
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Veel vrijheid en flexibiliteit in werktijden en -omstandigheden
 • Standplaats: Den Haag (maar uitgebreide thuiswerkmogelijkheden)

For more information or if you would like to apply directly, please contact Nathalie Malherbe, HR Manager and Dennis Kramer, Managing Director at 085 070 0300 and/or info@pan-investgroup.com.

How close international feels

With clients in all parts of the world, Pan-Invest has a global network of clients, advisors and business partners, just one phone call, meeting or email away.

Get in touch